Skip to content

Ymchwil i ddyheadau entrepreneuriaid ifanc

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cynhaliwyd gwaith ymchwil gennym ar uchelgeisiau entrepreneuriaid ifanc.  

Mae’r gwaith ymchwil hwn a gynhaliwyd gan Old Bell3 a Beaufort Research, yn edrych ar yr ysgogwyr, y rhwystrau a’r dylanwadau sy’n llywio penderfyniadau entrepreneuriaid i ddechrau a datblygu busnes.  

Mae’r ymchwil yn anelu at roi cipolwg inni fydd yn helpu i ddarparu gweithgarwch ac i weithio gyda entrepreneuriaid ifanc.  
I ddatblygu diwylliant o entrepreneuriaeth ac annog y genhedlaeth nesaf i ystyried dechrau busnes, mae’r gwasanaeth Syniadau Mawr Cymru (dolen allanol) yn gweithio gyda pobl ifanc rhwng 5-25 oed i ddatblygu eu syniadau busnes a chefnogi entrepreneuriaid ifanc.

Lawrlwytho Dogfen