Skip to content

Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Gymraeg a Datblygu Economaidd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Nod y Grŵp oedd ystyried y cysylltiad rhwng y Gymraeg a datblygu economaidd.

Cyhoeddwyd ei adroddiad annibynnol yn gynnar yn 2014 a gwnaeth 27 argymhelliad sy'n ymdrin â:

  • sut gallai’r Gymraeg a dwyieithrwydd helpu busnesau i dyfu a chefnogi datblygiad economaidd 
  • sut gallai datblygu economaidd helpu i gynyddu defnydd o’r Gymraeg 
  • sut gallai’r sector gyhoeddus helpu i gynyddu defnydd o’r Gymraeg 
  • defnyddio data am y farchnad lafur i lywio datblygiad y Gymraeg yn economi Cymru
  • trefn lywodraethu i’r dyfodol er mwyn datblygu, gweithredu a monitro strategaeth a rhaglen waith i hyrwyddo datblygu economaidd a’r Gymraeg.