Skip to content

Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Sefydlwyd Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru i greu swyddi a chyfoeth.

Ar 21 Chwefror 2014, lansiodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth adroddiad y Comisiwn ynghylch y cyfraniad y mae cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol yn ei wneud i’r economi.

Mae'r dystiolaeth a gasglwyd yn dangos bod cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol yn gallu:

  • creu swyddi
  • gwella cyrhaeddiad academaidd
  • darparu gofal cymdeithasol yng nghartrefi pobl a
  • lleihau anghydraddoldeb


Daeth y Comisiwn i’r canlyniad bod yna achos pendant dros gwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol yn chwarae llawer mwy o ran yn economi Cymru a bod ganddyn nhw’r potensial i weddnewid ffawd economaidd Cymru.

Adolygu’r gwaith sydd wedi cael ei wneud i roi argymhellion adroddiad y Comisiwn ar waith

Ym mis Chwefror 2015, trefnodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth bod y Comisiwn yn ailymgynnull i drafod y camau yr oedden nhw wedi’u cymryd i roi’r argymhellion ar waith.  Yn dilyn yr adolygiad, cyhoeddodd y Comisiwn adroddiad ym mis Ionawr 2016.

Yn ystod yr adolygiad, gwelwyd bod Llywodraeth Cymru a’r Sector wedi bod yn gwneud llawer o waith yn rhoi’r argymhellion hyn ar waith.  Fodd bynnag, pan gynhaliwyd yr adolygiad, roedd y Comisiwn yn cydnabod mai dim ond 12-18 mis oedd wedi pasio ers cyhoeddi’r adroddiad cychwynnol.

Cysylltu â ni

e-bost: co-opandmutualscommission@wales.gsi.gov.uk

Neu drwy'r Post:
Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru
d/o Llywodraeth Cymru
Llawr Daear, Adain y Gogledd
Canolfan QED
Main Avenue
Ystad Trefforest
Pontypridd
CF37 5YR