Skip to content

Cymorth â chynllunio ar gyfer olyniaeth i BBaCh yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Diben y gwaith ymchwil yma yw gwerthuso'r materion yn ymwneud ag olyniaeth y mae busnesau yng Nghymru yn eu hwynebu.

Rydym ni a Chanolfan Cydweithredol Cymru wedi comisiynu Wavehill i ystyried y materion y mae busnesau yng Nghymru yn eu hwynebu. 

Gofynnwyd i Wavehill wneud y canlynol: 
  • cynnal ymchwil marchnad a dadansoddi busnesau a'u perchenogion yng Nghymru, eu dyheadau o safbwynt olyniaeth a lefelau'r wybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael
  • ystyried gofynion sector BBaCh Cymru o ran cymorth, ac yn benodol gymorth cyffredinol i fusnesau o safbwynt cynllunio ar gyfer olyniaeth a chamau gweithredu
  • y manteision a'r cyfleoedd sydd ynghlwm wrth well ymwybyddiaeth o drawsnewid busnesau fel bod gweithwyr yn berchen arnynt, a chymorth ar gyfer gwneud hyn, fel rhan o ddull bwriedig o gynllunio ar gyfer olyniaeth
Lluniwyd yr adroddiad hwn ar y cyd â Chanolfan Cydweithredol Cymru sydd wedi cyhoeddi adroddiad yn ystyried perchenogaeth gweithwyr (dolen allanol).