Skip to content

Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Microfusnesau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Roedd yr adroddiad hwn yn amlinellu'r prif flaenoriaethau ac argymhellion i gynorthwyo’r gwaith o ddatblygu polisi a strategaeth ar gyfer Microfusnesau.

Roedd y Grŵp hwn yn  dan gadeiryddiaeth Robert Lloyd Griffiths, Cyfarwyddwr Cymru, Sefydliad y Cyfarwyddwyr, wedi llunio Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Microfusnesau Cymru.

Roedd yr adroddiad yn rhoi cyngor ac argymhellion i'r Gweinidog ar ddatblygu a gweithredu polisi a strategaeth ar gyfer Microfusnesau.

Blaenoriaethau allweddol

Prif flaenoriaethau'r Grŵp oedd:

  • codi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau cymorth busnes sydd ar gael i Ficrofusnesau
  • cael gafael ar gyllid
  • mentora a hyfforddi
  • caffael yn y Sector Cyhoeddus
  • y baich rheoleiddio.

Lawrlwytho Dogfen