Skip to content

Banc Datblygu Cymru

Dolenni perthnasol

Bydd Banc Datblygu newydd Cymru, a grëwyd gan Lywodraeth Cymru, yn golygu y bydd yn haws i fusnesau gael gafael ar y cyfalaf y mae ei angen arnynt i gychwyn busnes, i gryfhau ac i dyfu.
Mae Banc Datblygu cyntaf y DU bellach wedi cael sêl bendith swyddogol gan Lywodraeth Cymru, a bydd ar waith erbyn mis Hydref dyna gyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Lansiwyd Banc Datblygu Cymru ym mis Hydref 2017.

Mae Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi adroddiad “Ased cenedlaethol strategol ar gyfer Cymru fwy ffyniannus” y gallwch ei weld ar wefan Banc Datblygu Cymru (dolen allanol).