Skip to content

Ardrethi busnes

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae ardrethi busnes, sydd hefyd yn cael eu galw yn ardrethi annomestig, yn cael eu datganoli i Gymru o fis Ebrill 2015.

Sefydlodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardrethi Busnes yn 2011.

Cynhyrchodd y grŵp nifer o adroddiadau, gan wneud argymhellion ar Ardrethi Busnes yn seiliedig ar ymgynghoriad eang gyda busnesau a rhanddeiliaid eraill. 

Yn 2014, sefydlodd y Gweinidog Banel Ardrethi Busnes, o dan Gadeiryddiaeth Chris Sutton, i gynnal trosolwg o'r amrywiol argymhellion sydd wedi'u gwneud ar y mater, ac i  ystyried dull strategol o fynd i'r afael ag ardrethi busnes yn dilyn datganoli.

Cynlluniau Rhyddhad Ardrethi Busnes Llywodraeth Cymru a Ariennir drwy Grantiau

Mae'r ddogfen hon yn darparu data ar wahanol Gynlluniau Rhyddhad Ardrethi Busnes a ariennir drwy grantiau sydd wedi eu lansio gan Lywodraeth Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth am ardrethi busnes ar gael ar wefan .Gov (dolen allanol - Saesneg yn unig) ac am wybodaeth benodol am Gymru, mae modd dod o hyd i dudalennau ardrethi busnes ar wefan busnes cymru (dolen allanol).