Skip to content

Datganiad blynyddol ar gymorth i fusnesau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r datganiad blynyddol hwn yn amlinellu’r prif weithgareddau yr ydym wedi bod yn eu cynnal i gefnogi twf a swyddi cynaliadwy ledled Cymru.

Twf a swyddi cynaliadwy sy’n ganolog i’n Rhaglen Lywodraethu a’n prif flaenoriaeth yw cyflawni yn erbyn yr ymrwymiadau hyn.

Yn y tymor byr i ganolig, y sefyllfa gyffredinol gyda’r economi fyd-eang a pholisïau ariannol a chyllidol Llywodraeth y DU sy’n dylanwadu fwyaf ar fusnesau ac economi Cymru.

Wedi dweud hynny, rydym wedi cymryd camau sylweddol i wella sefyllfa busnesau yng Nghymru a’r amgylchedd y maen nhw’n gweithio ynddo.

Lawrlwytho Dogfen