Skip to content

Sut rydym yn helpu busnesau

Llun o ffenestr siop.
Rydym yn helpu busnesau i greu manteision real a hirdymor ar gyfer economi Cymru.

Rydym yn symud yr economi yn ei blaen drwy roi cymorth i fusnesau. Rydym am ei gwneud yn haws i fusnesau gael gafael ar gyllid.

Gallwn roi cyngor i chi ar ddechrau a rhedeg busnes ac yn bwysicach gallwn eich helpu i lwyddo ynddo. Ewch i'n gwasanaeth cymorth busnes (dolen allanol). I gael rhagor o wybodaeth am y Trefniadau Pontio Ewropeaidd ewch i Busnes Cymru (dolen allanol).

Mae Gwerth Ychwanegol Gros y pen yn tyfu'n gyflymach yng Nghymru nag yn sawl rhan arall o'r DU, gan gynnwys Llundain. Mae hyn yn dangos hyder y sector preifat sy'n gweithio yma ar y cyd â'r llywodraeth.

Mae mewnfuddsoddi ar ei lefel uchaf ers degawdau am fod buddsoddwyr yn gwybod y gallan nhw ddibynnu ar lywodraeth gefnogol a hyblyg ac ar weithlu medrus. Os ydych chi'n ystyried buddsoddi yng Nghymru, ewch i Trade and Invest Wales (dolen allanol).

Os ydych yn chwilio am wybodaeth ynghylch eiddo, er enghraifft os ydych yn chwilio am safle – ewch i’n cronfa ddata o eiddo (dolen allanol).