Skip to content

Ardaloedd Twf Lleol

Mae Ardal twf lleol yn debyg i ardal fenter ond yn gysylltiedig ag ardaloedd gwledig.

Mae’r model ardaloedd twf lleol hwn wedi ystyried opsiynau amgen lle gellir helpu i gefnogi swyddi ac annog twf economaidd. Gyda’r model hwn, bu hi’n bosibl i dreialu prosiectau peilot amrywiol sy’n sensitif i amgylchiadau economaidd lleol a heriau o ran twf.

Ym Mhowys a Dyffryn Teifi, mae yna ddwy ardal twf ac mae gan bob ardal twf ei grŵp gorchwyl a gorffen ei hunan. Mae’r ddau grŵp wedi cyflwyno argymhellion i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.