Skip to content

Dinas-Ranbarthau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Sefydlwyd grŵp cynghori i ystyried ac adrodd ar rôl bosibl 'Dinas-ranbarthau' yn natblygiad economaidd Cymru yn y dyfodol.

Sefydlodd y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth grŵp gorchwyl a gorffen.  Roeddent yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd lle roedd yr Aelodau’n ystyried ystod o dystiolaeth a data economaidd ac ystadegol, yn ogystal â chyflwyniadau ar enghreifftiau rhyngwladol o ddinas-ranbarthau.

Sefydlwyd y grŵp cynghori, sy’n cael ei gadeirio gan Dr Elizabeth Haywood, ym mis Tachwedd 2011. Cafodd y grŵp y gwaith o ystyried ac adrodd ar y rôl posibl y gallai ‘Dinas-ranbarthau’ ei chwarae i wella economi a ffyniant Cymru yn y dyfodol.

Mae’r grŵp hefyd wedi bod yn ystyried tystiolaeth gan fusnesau, academyddion, llywodraeth leol, dinasyddion a phartïon eraill sydd â diddordeb yn y pwnc hwn.