Skip to content

Map o Ardaloedd a Gynorthwyir

Lleoliadau daearyddol yw Ardaloedd a Gynorthwyir lle caiff y llywodraeth gynnig cymorth ariannol ychwanegol, i fusnesau fel arfer, dan reolau’r Comisiwn Ewropeaidd ar gymorth gwladwriaethol.

Ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd mewn dau gam, mae’r map Ardaloedd a Gynorthwyir wedi’i gyhoeddi. Bydd yn dod i rym o 1 Gorffennaf 2014 ymlaen.

Mae’r map newydd o Ardaloedd a Gynorthwyir i’w weld ar y wefan Gov.UK (dolen allanol). Mae’n fap rhyngweithiol  sy’n caniatáu ichi chwilio am godau post a lleoedd er mwyn ichi fedru gweld pa leoliadau sydd mewn Ardaloedd a Gynorthwyir.

Mae rhagor o wybodaeth am Ardaloedd a Gynorthwyir, gan gynnwys y cyfraddau cymorth newydd, i’w gweld yma ar y wefan Gov.UK (dolen allanol).

Mae rheolau newydd yr Undeb Ewropeaidd yn cyflwyno newidiadau i’r modd y ceir cynnig cymorth i fusnesau. Dyma’r prif newidiadau o ran Cymru:

  • mae gostyngiad o 5% yn uchafswm y cymorth a geir yn rhanbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd (yr ardal categori 'a' ar y map. Fe'i gelwir hefyd yn ardal 'Haen 1')
  • yn rhanbarth Dwyrain Cymru (yr ardaloedd categori 'c' ar y map. Fe’u gelwir hefyd yn ardaloedd 'Haen 2'), mae llai o gymorth ar gael ar gyfer mentrau mawr (y rheini sy’n cyflogi dros 250)
  • yn Nwyrain Cymru, dim ond ar gyfer buddsoddiad neu weithgarwch newydd mewn ardal, ar gyfer cynnyrch newydd (arallgyfeirio) y ceir cynnig cymorth
  • bydd gofyn i fentrau sy’n gwneud cais am gymorth gyflwyno gwybodaeth ychwanegol a dadansoddiad o'u prosiectau.

Rhagor o wybodaeth: