Skip to content

Tyfu'r economi

Dolenni perthnasol

Gwella ffyniant yng nghymoedd y De.
Llun o ffordd yn arwain at dref fach.
Mae gennym nifer o fentrau ar draws Cymru sy'n annog twf busnesau.

Rydym yn canolbwyntio ar fuddsoddi i greu twf a swyddi. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae nifer o fentrau wedi’u datblygu i annog busnesau, er enghraifft:

  • Ardaloedd twf
  • Ardaloedd menter
  • Dinas-ranbarthau.