Skip to content

Cyfnod Pontio’r UE a Rhagolygon Economaidd ar gyfer Cwmnïau Mawr a Chanolig yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Comisiynwyd Uned Ymchwil i Economi Cymru, sy’n rhan o Ysgol Fusnes Caerdydd, i lunio’r adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru.

Comisiynwyd Uned Ymchwil i Economi Cymru gennym i lunio adroddiad ar effaith cyfnod pontio’r UE ar fusnesau allweddol yng Nghymru.

Gofynnwyd i’r awduron ystyried tystiolaeth a gwaith ymchwil ehangach ynghylch Brexit a’u gosod yng nghyd-destun tystiolaeth uniongyrchol nifer o fusnesau allweddol yng Nghymru.