Skip to content

Cyngor Datblygu'r Economi

Mae Cyngor Datblygu’r Economi, Cyngor Adnewyddu’r Economi gynt, yn rhoi cyngor i helpu i gyfrannu at bolisïau economaidd a busnes yng Nghymru.

Cefndir

Dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998, mae gennym ddyletswydd statudol i ymgynghori â busnesau pan effeithir arnynt wrth gyflawni ei swyddogaethau.  Cryfhawyd y ddyletswydd hon i ymgynghori gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru wneud Cynllun Busnes (dolen allanol) yn nodi sut yr oeddent yn bwriadu ymgynghori â busnesau.

Aelodau'r Cyngor

Mae Cyngor Datblygu’r Economi yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiol fusnesau, mentrau cymdeithasol ac undebau llafur, a chadeirir y cyngor gan Brif Weinidog Cymru.

Rydym wedi cadw agwedd hyblyg o ran aelodaeth, mewn cytundeb â’r Cyngor, sy’n galluogi’r Cynog i gael mewnbwn gan yr ystod ehangaf a gorau o wybodaeth a phrofiad yn unol â’r materion a drafodir.

Cyfarfodydd

Mae Cyngor Datblygu’r Economi yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch Cyngor Datblygu’r Economi, anfonwch e-bost: at: EIStrategaeth@cymru.gsi.gov.uk.

Dim erthyglau o'r math hwn