Skip to content

Byw’n Ddoeth

Dolenni perthnasol

Mae ein rhaglen yn helpu i sicrhau fod cyrff cyhoeddus Cymru yn defnyddio ynni yn fwy effeithiol.  
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r byd ynni yn newid.

Caiff mwy o sylw ei hoelio bellach ar ddefnyddio ynni lleol yn hytrach na thrydan a gynhyrchir yn ganolog. 

Dechreuodd y Fenter Byw’n Glyfar ym mis Ionawr 2014 oherwydd y cyfeiriwyd ati yn Rhaglen Ynni Cymru: Newid i economi carbon isel.

Gwnaethom sefydlu Grŵp Technegol Byw’n Ddoeth i ategu’r fenter hon. Mae aelodau’r grŵp yn weithgar mewn amryfal feysydd dan y fenter Byw’n Ddoeth ac yn cynrychioli buddiannau:

  • preifat
  • cyhoeddus
  • academaidd, a 
  • llywodraethol. 

Mae’r Grŵp Technegol wedi llunio 2 adroddiad.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Byw yn Glyfar (Maint Ffeil: 162KB)
Adobe PDF document
Astudiaethau Achos (Maint Ffeil: 3.00MB)