Skip to content

Byw yn Glyfar

Dolenni perthnasol

Mae ein rhaglen yn helpu i sicrhau fod cyrff cyhoeddus Cymru yn defnyddio ynni yn fwy effeithiol.  
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r byd ynni yn newid ac mae mwy o ffocws ar ddefnyddio a chreu ynni'n lleol a llai ar ffynonellau trydan canolog mawr.

Sefydlwyd y Grŵp Technegol Byw yn Glyfar er mwyn helpu Cymru i gadw golwg ar y sylwadau prif randdeiliaid ar lwyfannau rhyngwladol a domestig.

Mae'r prif randdeiliaid yn gweithredu mewn amrywiaeth o ardaloedd Byw yn Glyfar ac mae'r aelodau'n cynrychioli amrywiaeth o sectorau gan gynnwys rhai preifat, cyhoeddus, academaidd a'r Llywodraeth.

Mae'r adroddiad yn cynnwys trafodaethau'r cyfarfod cyntaf ac ystyriaethau ehangach y mae partïon arloesol o amgylch y byd yn eu harchwilio.

Bydd yr adroddiad yn sbarduno syniadau pellach yn y maes Byw yn Glyfar ac yn caniatáu archwilio'r cysylltiadau posib ar draws iechyd, addysg a thrafnidiaeth mewn dinasoedd clyfar, ac ardaloedd trefol a gwledig clyfar ar draws Cymru.

Rydym hefyd wedi datblygu sawl astudiaeth achos er mwyn amlygu nifer o brosiectau datblygu allweddol yn yr ardal.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Byw yn Glyfar (Maint Ffeil: 162KB)
Adobe PDF document
Astudiaethau Achos (Maint Ffeil: 3.00MB)