Skip to content

Grŵp llywio arbenigol ar Gerbydau Carbon Isel

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Sefydlwyd y grŵp hwn i roi cyngor ac argymhellion ar y sector Cerbydau Carbon Isel yng Nghymru.

Prif ffocws y grŵp oedd gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd sydd ar gael yn y sector i dyfu a chreu swyddi a sut y gallai gyfrannu at fuddiannau cymdeithasol ac amgylcheddol.

Rôl y grŵp llywio arbenigol dan arweiniad y diwydiant oedd:

  • casglu tystiolaeth o blaid darparu cymorth ar gyfer Cerbydau Carbon Isel yng Nghymru gan ddefnyddio'r dystiolaeth, arfer da a gwerthusiadau sydd ar gael
  • nodi rhwystrau a chyfleoedd;
  • nodi opsiynau costeffeithiol i'r Llywodraeth gefnogi'r sector
  • hyrwyddo'r defnydd o Gerbydau Carbon Isel yn y sectorau cyhoeddus a busnes.

Y nodau a'r amcanion oedd:

  • deall anghenion a gofynion y sector
  • deall sut gallwn helpu i greu'r amodau cywir i'r sector ffynnu;
  • penderfynu pryd mae angen ymyriad cyhoeddus er mwyn rhoi'r gefnogaeth angenrheidiol i'r sector i helpu twf a chynaliadwyedd
  • adolygu'r cymorth ar gyfer y sector ac ystyried opsiynau costeffeithiol i'r Llywodraeth ei helpu yn y dyfodol
  • diffinio sut gall Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid ddatblygu'r sector yng Nghymru.

Mae'r grŵp wedi cyflwyno ei adroddiad erbyn hyn.

Lawrlwytho Dogfen