Skip to content

Helpu busnesau i fod yn gynaliadwy

Dolenni perthnasol

Achosion busnes enghreifftiol i helpu'r sectorau preifat, cyhoeddus a'r trydydd sector i ddeall sut a pham bod angen i weithredu ar newid yn yr hinsawdd.
Darlun yn dangos dinas fechan werdd ar ffurf ynys sy’n arnofio
Cymorth ymarferol ar wneud eich busnes yn fwy cynaliadwy.

Busnes cyfrifol

Mae ein parth Busnes cyfrifol yn rhoi gwybodaeth am y pethau ymarferol y gallwch eu gwneud i wneud eich busnes yn fwy cynaliadwy. Mae'n cynnig nifer o ddulliau i'ch helpu i ddatblygu a thyfu eich busnes mewn ffordd gynaliadwy a chyfrifol: parth Busnes cyfrifol (dolen allanol).

Rydym wedi datblygu achosion busnes ar gyfer y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Mae'r achosion diddorol hyn yn trafod yr hyn a all effeithio'n uniongyrchol ar eich busnes neu'ch diwydiant.