Neidio i'r prif gynnwy

Ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben yn 2018, data ar bobl mewn tlodi parhaus, a ddiffinnir fel eu bod mewn tlodi incwm cymharol am o leiaf 3 allan o’r 4 blynedd yn olynol.

Daw data ar dlodi parhaus yng Nghymru hefyd o DWP. Yn eu hadroddiad Dynameg Incwm maent yn diffinio person i fod mewn tlodi parhaus os yw ef neu hi mewn tlodi incwm cymharol am o leiaf 3 allan o 4 blynedd yn olynol (mae'r rhain ar hyn o bryd yn cael eu hystyried fel ystadegau arbrofol).

Ar ôl talu costau tai roedd gan unigolyn yng Nghymru siawns o 13% o fod mewn tlodi parhaus rhwng 2014 a 2018 (ystadegau arbrofol).

Roedd gan blentyn yng Nghymru tebygolrwydd o 19% o fod mewn tlodi parhaus rhwng 2014 a 2018 (ar ôl costau tai yn cael eu talu).

Adroddiadau

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon