Crynodeb o achosion o dipio anghyfreithlon, camau gorfodi a chanlyniadau erlyn.