Neidio i'r prif gynnwy

Mae dilyn gyrfa gyda Llywodraeth Cymru yn cynnig llawer o fuddion, gan gynnwys trefniadau gweithio hyblyg a chyfleoedd i hyfforddi.

Bandiau cyflog

Lefel

Ystod cyflog

Band Tîm £20,500 i £23,830
Band Rheoli 3 £25,030 i £28,850
Band Rheoli 2 £30,600 i £37,410
Band Rheoli 1 £39,310 i £47,000
Band Gweithredol 2 £50,870 i £60,830
Band Gweithredol 1 £63,880 i £74,730

Gwyliau

Mae gan weithwyr amser llawn hawl i 31 o ddiwrnodau o wyliau blynyddol, yn ogystal â 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus a braint.

Hyfforddiant

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod gan bob aelod o staff fynediad at gyfleoedd hyfforddi.

Gweithio hyblyg

Y tu allan i'r oriau'r craidd, mae ein staff yn rhydd i gyrraedd a gadael pan fyddant yn dewis. Rydym hefyd yn cynnig trefniadau gweithio yn ystod y tymor i staff sydd â chyfrifoldebau gofal plant.

Mae'r trefniadau gweithio hyblyg yn cynnwys:

  • 26 o wythnosau o absenoldeb mamolaeth gyda chyflog llawn
  • 15 o ddiwrnodau o absenoldeb rhiant gyda thâl
  • seibiannau gyrfa i astudio, teithio, neu wneud gwaith gwirfoddol.

Iechyd, diogelwch a lles

Mae gennym dimau Iechyd a Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol penodedig i roi cymorth i staff.

Undebau llafur

Mae 3 undeb llafur yn weithredol yn ein sefydliad: PCS, IPMS/Prospect a FDA.