Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth ar gyfer teithio ar draws Cymru yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19).

Cyhoeddwyd gyntaf:
3 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gwasanaethau rheilffyrdd

Mae’n rhaid i deithwyr ar drenau wisgo gorchudd wyneb.

Ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru am gyngor a chanllawiau neu'r dolenni uniongyrchol isod:

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) yn:

  • patrolio gorsafoedd
  • cefnogi staff y rheilffordd
  • atgoffa'r cyhoedd i ddilyn cyngor y llywodraeth

Os nad ydych yn dilyn y cyngor oddi wrth Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig neu'n ei anwybyddu gallech gael dirwy.

Cysylltwch â'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn eich ardal am ragor o wybodaeth.

Gwasanaethau bysiau

Mae’n rhaid i teithwyr bysus wisgo gorchudd wyneb.

Mae rhai gweithredwyr bysiau yn rhedeg gwasanaeth wedi'i gwtogi.

Nid yw teithio ar rwydwaith TrawsCymru am ddim ar benwythnosau ar gael ar hyn o bryd.

Mae gan Traveline Cymru wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer teithwyr hŷn.

Mae TrawsCymru yn parhau i roi gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ar ei wefan.

Bathodynnau Glas

Yn ystod pandemig COVID 19 mae awdurdodau lleol yn parhau i dderbyn ceisiadau newydd ac ailgeisiadau am Fathodynnau Glas ond mae’n bosibl y bydd oedi o safbwynt eu prosesu yn sgil prinder staff a’r ffaith bod rhai staff wedi’u trosglwyddo i feysydd gwaith eraill sydd â blaenoriaeth.

Gofynnwn i chi barhau i gyflwyno cais ac os ydych yn ailgyflwyno cais cofiwch ganiatáu digon o amser cyn i’ch bathodyn presennol ddod i ben. Bydd staff awdurdodau lleol yn ymateb i chi cyn gynted ag y gallant. Bydd gwefan yr awdurdod lleol perthnasol yn cynnwys gwybodaeth am gymorth a chefnogaeth.

Bydd Llywodraeth Cymru a llywodraethau eraill y DU yn parhau i fonitro’r sefyllfa yn ofalus a dylai deiliaid Bathodynnau Glas barhau i ddefnyddio eu bathodynnau ar gyfer teithiau, gan gydymffurfio â’r llyfryn hawliau a chyfrifoldebau ac unrhyw gyfyngiadau lleol.

Profion a gwersi gyrru

Gwasanaethau awyr

Mae Maes Awyr Caerrydd wedi cynhyrchu cyngor y dylech ddarllen os ydych yn bwriadu teithio. Ewch i wefan Maes Awyr Caerdydd am ragor o wybodaeth.

Teithio tramor a dychwelyd adref. Os yw teithio dramor yn hanfodol, cofiwch edrych ar y cyngor diweddaraf gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad cyn teithio.

Cyngor ar deithio i Gymru o'r tu allan i'r DU.

Cynllun FyNgherdynTeithio

Er mwyn gweld y diweddaraf dilynwch ni ar Twitter neu ewch i'r wefan.

Tocynnau Teithio Rhatach.

Porthladdoedd

Mae Stena Line wedi mabwysiadu sawl mesur diogelwch rhagofalus i sicrhau taith ddiogel a chyfforddus i bawb.

Dilynwch ein cyngor am wisgo gorchudd wyneb a fferîau.

Teithio tramor a dychwelyd adref. Os ydych yn teithio dramor, cofiwch edrych ar y cyngor diweddaraf gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad cyn teithio.

Cyngor ar deithio i Gymru o'r tu allan i'r DU.

Ffyrdd

Gall llwybrau fod yn wahanol wrth i ardaloedd lleol wneud newidiadau. Mae hyn er mwyn galluogi pellter corfforol ar balmentydd a llwybrau beicio.

Dilynwch y cyngor ar gyfer ceir prefiat a cherbydau eraill.

Mae ein swyddogion traffig yn patrolio'r ffyrdd ac yn cadw'r rhwydwaith yn ddiogel. Mae gwybodaeth am broblemau ar ein rhwydwaith ar Traffig Cymru.

Cludwyr nwyddau a gyrwyr eraill

Os oes gennych gyfleusterau toiled mewn canolfan ddosbarthu parhewch i ganiatáu i yrwyr i’w defnyddio cyfleusterau os gwelwch yn dda.

Dylai cyfleusterau golchi dwylo a thoiledau fod ar gael bob amser.