Amrywiaeth o wybodaeth am deithio llesol gan bobl yng Nghymru yn ystod Ebrill 2018 i Mawrth 2019.