Neidio i'r prif gynnwy

Esbonio’r hyn y mae’n rhaid i chi ei wneud os byddwch yn cyrraedd i Gymru wedi cael eich brechu’n llawn rhag COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Hydref 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth y mae’n rhaid i chi ei wneud os byddwch yn cyrraedd Cymru wedi cael eich brechu’n llawn

Rhaid i bobl sy’n cyrraedd Cymru ar ôl bod mewn gwlad ar y rhestr goch yn y 10 diwrnod blaenorol ddilyn y rheolau ar gyfer cyrraedd o wlad ar y rhestr goch.

Rhaid i deithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wlad nad yw ar y rhestr goch ac sydd wedi’u brechu’n llawn:

Os ydych wedi cael eich brechu’n llawn ac wedi teithio o wlad nad yw ar y rhestr goch, rhaid i chi gael prawf PCR ar ddiwrnod dau ar ôl ichi gyrraedd Cymru, neu cyn hynny. Diwrnod 0 yw’r diwrnod y byddwch yn cyrraedd. Rhaid i chi hunanynysu nes cael canlyniad prawf PCR negatif.

Os bydd eich canlyniad yn bositif, rhaid i chi barhau i ynysu am 10 diwrnod o ddyddiad eich prawf.

Rhaid i’r profion PCR i’w cymryd ar ôl cyrraedd gael eu harchebu cyn ichi gyrraedd Cymru. Ni all y rhain fod yn brofion a gynigir am ddim gan y GIG. Rhaid archebu’r profion hyn gydag un o’r darparwyr preifat sydd wedi’u rhestru ar GOV.UK.

Mae modd trefnu profion PCR y GIG drwy wasanaeth archebu profion y GIG i deithwyr rhyngwladol a gallwch archebu profion y sector preifat gan un o’r darparwyr preifat sydd wedi'u rhestru ar GOV.UK.

Os bydd eich cyfeiriad neu'ch manylion cyswllt yn newid tra byddwch yng Nghymru, bydd raid ichi ddiweddaru’r rhain yn ôl yr angen drwy gyflwyno ffurflen lleoli teithwyr newydd (ar GOV.UK).

Mae rhai categorïau penodol o bobl wedi’u heithrio rhag rhai o’r gofynion teithio.

Diffiniad o frechu’n llawn

Mae brechu’n llawn yn golygu eich bod:

  • wedi eich brechu o dan raglen frechu’r DU
  • wedi eich brechu o dan raglen frechu dramor gyda phrawf cymeradwy o fod wedi eich brechu ar gyfer y DU
  • wedi cwblhau cwrs o frechlyn sydd wedi’i gymeradwyo, hy 1 neu 2 ddos fel y rhagnodir o dan y rhaglen frechu
  • wedi cwblhau cwrs o frechlyn sydd wedi’i gymeradwyo o leiaf 14 o ddiwrnodau cyn ichi gyrraedd Cymru

Edrychwch i weld pa frechlynnau sydd wedi’u cymeradwyo a’r rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd â phrawf cymeradwy o frechu.

Dangos eich statws brechu

Bydd angen i chi ddangos prawf eich bod wedi cael eich brechu'n llawn gydag un o'r brechlynnau awdurdodedig cyn i chi deithio.

Bydd angen i chi:

  • ddatgan eich bod wedi cael eich brechu yn llawn ar eich ffurflen lleoli teithwyr (neu eich bod ar dreial clinigol a gymeradwywyd yn ffurfiol yn y DU ar gyfer brechlyn COVID-19, neu dan 18 oed)
  • ddangos prawf o'ch statws brechu i'ch cludwr (fferi, cwmni hedfan neu drên) pan fyddwch yn teithio.

Mae manylion llawn enghreifftiau o’r hyn y dylid ei gyflwyno fel prawf i’w cael yma.

Os na allwch ddangos y dogfennau priodol, neu os ydych wedi cael eich brechu’n llawn ond nad ydych yn gymwys o dan y diffiniad hwn, rhaid i chi ddilyn y rheolau ar gyfer y rhai sydd heb gael eu brechu’n llawn..

Wrth deithio dramor gallwch ddefnyddio Pàs COVID y GIG i brofi eich bod wedi cael brechlyn COVID-19.

Os yw manylion eich pasbort a manylion eich Pàs COVID y GIG yn wahanol, efallai bydd angen i chi gario tystiolaeth i esbonio'r rheswm pam nad ydynt yr un peth.

Mae Llywodraeth y DU yn gweithio gyda'r llywodraethau Tiriogaeth Dramor i gytuno ar ba ffurf y dylai'r prawf brechu ei gymryd.

Plant sy'n teithio yng Nghymru

Mae rhagor o ganllawiau ar yr hyn y mae'n rhaid i blant ei wneud i'w gweld yn y rheolau ar gyfer plant sy’n teithio i Gymru.