Neidio i'r prif gynnwy

Esbonio’r hyn mae’n rhaid i chi ei wneud os byddwch yn cyrraedd i Gymru o wlad ar y rhestr goch.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Hydref 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth y mae’n rhaid i chi ei wneud os byddwch yn cyrraedd o wlad sydd ar y rhestr goch

Wrth deithio i'r DU o wlad ar y rhestr goch (neu os ydych wedi teithio drwy wlad sydd ar y rhestr goch o fewn 10 diwrnod cyn cyrraedd y DU), ni chewch deithio'n uniongyrchol i Gymru a rhaid ichi ddod i mewn drwy borthladd dynodedig yn Lloegr neu'r Alban.

Rhaid i deithwyr sy'n cyrraedd o wlad ar y rhestr goch:

Rhaid i’r profion i’w cymryd ar ôl cyrraedd a’r llety cwarantin gael eu trefnu cyn ichi adael, drwy borth CTM. Archebwch eich profion a'ch gwesty cwaranin ar borth CTM.

Os bydd eich cyfeiriad neu'ch manylion cyswllt yn newid tra byddwch mewn cwarantin a reolir, bydd raid ichi ddiweddaru’r rhain yn ôl yr angen drwy gyflwyno ffurflen lleoli teithwyr newydd.

Mae rhai categorïau penodol o bobl wedi’u heithrio rhag rhai o’r gofynion teithio

Rhestr o wledydd ar y rhestr goch

O 12:00 ar 26 Tachwedd ymlaen, mae’r gwledydd canlynol ar y rhestr goch:

 • Botswana
 • De Affrica
 • Eswatini
 • Lesotho
 • Namibia
 • Zimbabwe

O 04:00 ar 28 Tachwedd mae pedair gwlad arall wedi’u hychwanegu at y rhestr goch hefyd:

 • Angola
 • Malawi
 • Mozambique
 • Zambia

O 04:00 ar 6 Rhagfyr ychwanegwyd y canlynol at y rhestr goch:

 • Nigeria 

Os ydych wedi cyrraedd o wlad sydd ar y rhestr goch o fewn y 10 diwrnod diwethaf, neu wedi bod mewn gwlad sydd ar y rhestr goch yn ystod y cyfnod hwn, mae'n bosibl y bydd ein Tîm Teithwyr sy'n Cyrraedd yn cysylltu â chi.

Mae’r rhestr goch yn cael ei diweddaru yn rheolaidd ac felly dylech gyfeirio ati cyn gwneud trefniadau teithio.