Yr Athro Brian Morgan

Prifysgol Caerdydd

Mae Brian Morgan yn Athro Entrepreneuriaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac yn Gyfarwyddwr ar ei Chanolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol. Rhwng 1997 a 2007 bu'n Gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Cwmnïau Bach yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd.

Cyn dychwelyd i fyd academia ym 1997, ef oedd Prif Economegydd y WDA. Mae hefyd wedi gweithio fel Uwch-gynghorydd Economaidd yn Adran Masnach a Diwydiant y DU ac mae wedi gweithio'n helaeth yn Ewrop (i'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ac i'r UE). Mae'n rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ac, yn ddiweddar, lluniodd Adolygu Ardrethi Busnes Cymru (2013). Yn y cyfnod hwn sy'n arwain at weithredu Brexit, ef yw Cynghorydd Economaidd Pwyllgor Polisi Rheoleiddiol Adran BEIS Whitehall.

Mae'n Gyfarwyddwr ar nifer o fusnesau yng Nghymru, neu wedi bod yn Gyfarwyddwr ar nifer yn y gorffennol, gan gynnwys:

  • Aelod o Fwrdd Pontio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Thasglu'r Cymoedd
  • Cyfarwyddwr, New Conventions Ltd - yn datblygu canolfan gynadledda yng Nghaerdydd
  • Cynghorydd Economaidd i Quantum Advisory - arbenigwyr actiwaraidd annibynnol
  • Sefydlydd a Chadeirydd cyntaf cwmni wisgi Penderyn, 1998-2008.

Yn ogystal â phapurau amrywiol ar arweinyddiaeth ac entrepreneuriaeth, cyhoeddodd y canlynol yn ddiweddar: 

  • The 20Twenty Leadership Programme: An appropriate tool for entrepreneurial learning? yn Local Economy Rhifyn 30 (2015)
  • Regional Entrepreneurship and the Evolution of Public Policy and Governance yn Journal of Small Business and Enterprise Development (2014)

Yn 2006, dyfarnwyd Medal Hopkins i Brian gan Gymdeithas Dewi Sant Efrog Newydd am ei gyfraniad i entrepreneuriaeth ac am greu brand wisgi brag Penderyn.