Neidio i'r prif gynnwy
Wendy Walters

Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin

Penodwyd Wendy Walters yn Brif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin ym mis Mehefin 2019 ar ôl 16 mlynedd o wasanaeth gyda'r Awdurdod.

Fe wnaeth Mrs Walters wasanaethu'r Cyngor yn flaenorol fel Cyfarwyddwr Adfywio a Pholisi, Prif Weithredwr Cynorthwyol a Phennaeth Datblygu Economaidd, yn ogystal â swyddi uwch-reoli eraill.

Fel Prif Weithredwr, Mrs Walters sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol am gyflawni blaenoriaethau corfforaethol a phartneriaeth allweddol y Cyngor fel y'u nodir yn y Strategaeth Gorfforaethol (2018 –2023), gan weithio gydag Aelodau Etholedig a darparu arweinyddiaeth, cyngor a chyfeiriad strategol i'r Cyngor wrth gyflawni ei weledigaeth.

Mrs Walters sy'n arwain y Tîm Rheoli Corfforaethol ac mae hi'n cyflawni rhwymedigaethau statudol yr Awdurdod fel Pennaeth y Gwasanaeth Taledig, yn ogystal â bod yn brif ymgynghorydd polisi'r Cyngor.

Mae ganddi rôl allweddol mewn sawl menter gydweithredol ranbarthol, o ran sicrhau a gweithredu rhaglenni'r UE a rhaglenni cyllid allanol ynghyd â datblygiadau adfywio gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

Mae ei rôl hefyd yn cynnwys bod yn Glerc i'r Rhaglawiaeth, yn Swyddog Priodol ar gyfer y Gwasanaeth Crwner, ac yn Swyddog Canlyniadau ar gyfer etholiadau Seneddol, y Cynulliad Cenedlaethol a’r Cyngor Sir ac etholiadau eraill.

Gweithiodd Mrs Walters yn y sectorau preifat a gwirfoddol cyn ymuno â Chyngor Sir Caerfyrddin.

Cafodd ei geni a'i magu yn Sir Gaerfyrddin ac mae wedi treulio'r rhan fwyaf o'i bywyd yn byw yno. Mae hefyd yn siarad Cymraeg yn rhugl.

Rhannu’r dudalen hon