Neidio i'r prif gynnwy
Wendy Walters

Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin

Penodwyd Wendy Walters yn Brif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin ym mis Mehefin 2019 ar ôl 16 mlynedd o wasanaeth gyda'r Awdurdod.

Fe wnaeth Mrs Walters wasanaethu'r Cyngor yn flaenorol fel Cyfarwyddwr Adfywio a Pholisi, Prif Weithredwr Cynorthwyol a Phennaeth Datblygu Economaidd, yn ogystal â swyddi uwch-reoli eraill.

Fel Prif Weithredwr, Mrs Walters sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol am gyflawni blaenoriaethau corfforaethol a phartneriaeth allweddol y Cyngor fel y'u nodir yn y Strategaeth Gorfforaethol (2018 –2023), gan weithio gydag Aelodau Etholedig a darparu arweinyddiaeth, cyngor a chyfeiriad strategol i'r Cyngor wrth gyflawni ei weledigaeth.

Mrs Walters sy'n arwain y Tîm Rheoli Corfforaethol ac mae hi'n cyflawni rhwymedigaethau statudol yr Awdurdod fel Pennaeth y Gwasanaeth Taledig, yn ogystal â bod yn brif ymgynghorydd polisi'r Cyngor.

Mae ganddi rôl allweddol mewn sawl menter gydweithredol ranbarthol, o ran sicrhau a gweithredu rhaglenni'r UE a rhaglenni cyllid allanol ynghyd â datblygiadau adfywio gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

Mae ei rôl hefyd yn cynnwys bod yn Glerc i'r Rhaglawiaeth, yn Swyddog Priodol ar gyfer y Gwasanaeth Crwner, ac yn Swyddog Canlyniadau ar gyfer etholiadau Seneddol, y Cynulliad Cenedlaethol a’r Cyngor Sir ac etholiadau eraill.

Gweithiodd Mrs Walters yn y sectorau preifat a gwirfoddol cyn ymuno â Chyngor Sir Caerfyrddin.

Cafodd ei geni a'i magu yn Sir Gaerfyrddin ac mae wedi treulio'r rhan fwyaf o'i bywyd yn byw yno. Mae hefyd yn siarad Cymraeg yn rhugl.