Neidio i'r prif gynnwy
Ruth Treharne

Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Mae Ruth wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau yn y GIG am dros 33 mlynedd, yng Nghymru a Lloegr. Dechreuodd fel hyfforddai mewn rhaglen rheoli i raddedigion gan fagu profiad yn ystod y cyfnod hwn drwy weithio i sefydliadau gofal iechyd mewn meysydd fel rheoli gwasanaeth iechyd, rheoli gwybodaeth a thechnoleg, comisiynu a chynllunio. Mae Ruth hefyd wedi gweithio i Swyddfa Cymru a Llywodraeth Cymru mewn ystod o rolau polisi, gan gynnwys fel Rheolwr Bil i gefnogi'r broses o ddatblygu a gweithredu deddfwriaeth sylfaenol ym maes gofal iechyd. 

Fel cyn-Ddarlithydd Anrhydeddus ym Mhrifysgol Abertawe, mae Ruth wedi cyflwyno papurau yn EHMA ac ym Mhrifysgolion Berlin a St Petersburg ac wedi ysgrifennu sawl cyhoeddiad iechyd. Mae hefyd yn gyn-Lywodraethwr Ysgol ac yn gyn-Gadeirydd dwy ysgol Gymraeg. Yn ogystal, mae’n rhedwr brwd ac wedi cwblhau sawl hanner marathon a marathon llawn.

Gyda'i theulu'n hanu o Gymoedd Cynon a Gwent ac fel defnyddiwr rheolaidd o barciau rhanbarthol hardd y Cymoedd, mae Ruth yn hynod falch o ymuno â Thasglu'r Cymoedd.