Martin Mansfield

Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru

Penodwyd Martin Mansfield yn Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru ym mis Awst 2008.

Mae Martin yn chwarae rôl flaenllaw yn strwythurau partneriaeth gymdeithasol economaidd Cymru, gan gynnwys fel arweinydd undebau llafur ar Grŵp Strategaeth Partneriaid Cymdeithasol a Chyngor Datblygu'r Economi.Mae'n aelod o Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru, Grŵp Cynghori'r Undeb Ewropeaidd  a Thasglu Gweinidogol y Cymoedd. Ef yw arweinydd TUC Cymru ar Gyngor Partneriaeth Gweithlu y gwasanaethau cyhoeddus a'i Grŵp Gweithredol. Cymerodd ran ar nifer o fyrddau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys adolygu gweithlu'r GIG, y grŵp cynghori ar drethi, cyflogaeth ieuenctid, polisi caffael a pholisi economaidd y llywodraeth.

Am fwy nag ugain mlynedd cyn cael ei wneud yn Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru, roedd Martin yn swyddog amser llawn gydag undeb llafur a oedd yn cynrychioli amrywiaeth eang o ddiwydiannau, gan gynnwys gwasanaethau gweithgynhyrchu uwch ac iechyd. Yn 2003-2005, gwasanaethodd fel cynghorydd arbennig ar ddatblygu economaidd i Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, a'i Gabinet.