Skip to main content
Lee Waters AM

Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Mae Lee Waters yn Aelod Cynulliad dros etholaeth Llanelli.  Cafodd ei eni a’i fagu yn Sir Gaerfyrddin.  Cafodd ei addysgu ym Mrynaman a Rhydaman a chafodd Radd Gwleidyddiaeth o Brifysgol Cymru, Aberystwyth. 

Mae ei ddiddordebau o ran polisi yn eang iawn, gan gynnwys yr economi, y newid yn yr hinsawdd, darparu ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, y polisi digidol a’r cyfryngau.  

Ar 13 Rhagfyr 2018 cafodd ei benodi yn Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth. 

Rhannu’r dudalen hon