Judith Evans

Pennaeth, Coleg y Cymoedd

Mae Judith wedi gweithio yn y sector addysg bellach yng Nghymru am fwy na 28 mlynedd. Dechreuodd fel darlithydd yn hen Goleg y Rhondda, cyn mynd ymlaen i wasanaethu mewn sawl swydd uwch-reoli. Yn 2008, cafodd ei phenodi'n bennaeth ar goleg amlgampws Coleg Morgannwg. Yna, yn 2013, cafodd ei gwneud yn bennaeth ar goleg llawer mwy, sef Coleg y Cymoedd. Ffurfiwyd y coleg hwn drwy gyfuno Coleg Morgannwg a choleg cyfagos Ystrad Mynach.

Fel pennaeth, mae Judith wedi cydweithio'n agos ag ystod o sefydliadau allanol, gan gynnwys penaethiaid, sefydliadau cymunedol, awdurdodau lleol a chyflogwyr ar draws yr ardal.

O dan ei harweinyddiaeth hi, agorodd Coleg y Cymoedd gampws newydd gwerth £40 miliwn yn Nantgarw (2012) y tu allan i Gaerdydd a champws newydd gwerth £20 miliwn yn Aberdâr (Medi 2017). Agorwyd cyfleuster hyfforddiant rheilffyrdd newydd hefyd yng nghampws Nantgarw y coleg ym mis Medi 2014: y cyntaf o'i fath yng Nghymru a chyfleuster cerbydau modur newydd yng nghampws Ystrad Mynach.

Etholwyd Judith yn Gadeirydd ar Colegau Cymru, sef y corff sy'n cynrychioli holl golegau a sefydliadau addysg bellach Cymru. Daeth ei chyfnod yn y swydd honno i ben yn 2017.  Mae Judith yn aelod o Dasglu'r Cymoedd, yn gynghorydd i British Council Cymru ac yn aelod o Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol.