Joshua Miles

Ffederasiwn Busnesau Bach

Mae Joshua Miles yn Rheolwr Polisi yn Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru. Yn y rôl hon, mae Joshua'n rheoli agenda bolisi ac ymchwil y Ffederasiwn, gan droi materion ei 10,000 o aelodau yn bolisïau ar gyfer y llywodraeth ar bob lefel.

Mae ganddo Radd Meistr mewn Polisi Cyhoeddus o Brifysgol Caerdydd, ac astudiodd yn yr Institut d’Etudes Politiques yn Bordeaux fel rhan o'i gwrs gradd.

Yn y gorffennol, mae wedi gweithio i Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu a Positif Politics  a hefyd i Huw Irranca-Davies, y cyn-Aelod Seneddol dros Ogwr.