Neidio i'r prif gynnwy
James Davies

Diwydiant Cymru

Cafodd James ei eni yn y Gŵyr a graddiodd o Brifysgol Abertawe (Peirianneg Fecanyddol). Bu'n gweithio am 32 mlynedd i CalsonicKansei, cyflenwr Modurol Haen 1, yn y DU, Ewrop a Japan, gan arwain yr Is-adran Rheolaeth Thermol ($2.5bn).

Ym mis Ebrill 2017, cafodd ei benodi'n Gadeirydd Gweithredol Diwydiant Cymru er mwyn rhoi llais i'r diwydiant Gweithgynhyrchu yn Llywodraeth Cymru. Daeth yn gyfrifol am dri fforwm yn y sector Diwydiant (ESTnet, WAF ac AFW).

Mae'n aelod o Gyngor CCAUC a’r Bwrdd Cynghori Gweinidogol ar yr Economi a Thrafnidiaeth yng Nghymru ynghyd â grwpiau Strategaeth Rhanbarthol amrywiol, fel Bargen Ddinesig Bae Abertawe a'r Cymoedd Technoleg (Blaenau Gwent). Yn ogystal, cafodd ei benodi'n ddiweddar i Gomisiwn Burns i weithredu model Traffig De-ddwyrain Cymru.

Mae Diwydiant Cymru, ynghyd â'i fforymau arbenigol ym meysydd awyrofod, modurol ac electroneg, meddalwedd a thechnoleg, yn helpu i dyfu busnesau technoleg a gweithgynhyrchu Cymru ar lefel fyd-eang.

Caiff ei arwain gan y sector preifat ac mae'n cydweithio'n agos â Llywodraeth Cymru, y byd academaidd a chyrff eraill gan ganolbwyntio ar ymdrin â meysydd allweddol sydd angen eu gwella er mwyn cyflawni twf cynaliadwy a proffidiol yn yr economi: arloesi, buddsoddi, sgiliau, gallu ac ehangder y gadwyn gyflenwi, ac integreiddio â rhaglenni ar lefel y DU ac UE. Mae 500 o gwmnïau blaenllaw Cymru yn aelodau o fforymau Diwydiant Cymru, sy’n darparu ystod o wasanaethau i gefnogi cwmnïau sydd eisoes wedi'u sefydlu yng Nghymru ac i ddenu a chefnogi cwmnïau sy'n chwilio am leoliad o'r radd flaenaf ar gyfer eu busnes.