Gaynor Richards

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot

Ym 1997, penodwyd Gaynor yn Gyfarwyddwr Gweithredol cyntaf Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot ar ôl cyfnod yn gweithio yn y sector preifat.

Ym mis Hydref 2009 cafodd ei phenodi'n Aelod Trydydd Sector o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg heb fod yn swyddog. Roedd hefyd yn Hyrwyddwr Plant a Phobl Ifanc ac yn Hyrwyddwr y Gymraeg ar y Bwrdd Iechyd.

Hi yw Cadeirydd Llywodraethwyr Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot.

Penodwyd Gaynor gan y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt AC, yn un o dri Llysgennad Cyllid yr UE yng Nghymru. Bu'n Aelod o Fwrdd y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru ac mae'n aelod o Banel Arweinyddiaeth y Gwasanaethau Cyhoeddus.

Cadeiriodd Gaynor y panel Marwolaethau Sydyn Annisgwyl Babanod a oedd yn rhan o'r rhaglen i adolygu marwolaethau plant ledled Cymru, a hi oedd yn cynrychioli Cymru ar Gomisiwn Gofal Plant y DU.

Bu'n rhan o'r cytundeb cyntaf erioed rhwng awdurdodau lleol a'r trydydd sector ddiwedd y 1990au, ac yn 2000 fe wnaeth hi helpu i sicrhau'r cytundeb rhwng y Grŵp Iechyd Lleol, yr Ymddiriedolaeth Iechyd, yr Awdurdod Lleol a'r Trydydd Sector. Roedd Gaynor hefyd yn aelod o Gomisiwn Cynulliad Cymru i adolygu Cynllun y Trydydd Sector.

Mae Gaynor yn aelod o amryw o grwpiau strategol allweddol yng Nghastell-nedd Port Talbot, ac yn rhanbarthol ar draws ardal Bae'r Gorllewin.

  • Dyfarnwyd Gwobr Cyflawniad Oes iddi yng Ngwobrau Menywod mewn Busnes 2017.
  • Mae'n aelod o Gyngor Prifysgol Abertawe.

Yn 2008, dyfarnwyd MBE i Gaynor pan roddwyd ei henw ar Restr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd am Wasanaethau i'r Sector Gwirfoddol/Cymunedol a chafodd ei phenodi'n Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg yn 2013-2014.