Neidio i'r prif gynnwy
Dawn Bowden AS

Merthyr Tudful a Rhymni

Mae Dawn Bowden yn Aelod o’r Senedd dros etholaeth Merthyr Tudful a Rhymni. Cafodd ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2016. Cyn cael ei hethol, bu'n gweithio i undeb gwasanaethau cyhoeddus UNISON fel Rheolwr Rhanbarthol â chyfrifoldeb am aelodau’r undeb yn GIG Cymru.

Mae Dawn yn gwasanaethu ar dri Phwyllgor Cynulliad: Plant, Pobl Ifanc ac Addysg; Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau; a chafodd ei hethol yn ddiweddar yn gadeirydd y Pwyllgor Sefydlog newydd ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad. Mae'n cyfrannu'n rheolaidd at Gwestiynau Llafar y Cynulliad i Weinidogion a dadleuon yn y Cyfarfod Llawn.

Fe'i phenodwyd yn aelod o Dasglu'r Cymoedd yng ngwanwyn 2019 ac mae'n cadeirio'r Is-grŵp Trafnidiaeth y Tasglu. Mae Dawn hefyd yn Is-gadeirydd Grŵp Llafur yn y Cynulliad.

Mae'n cynnal cymorthfeydd ar draws ei hetholaeth yn rheolaidd, ynghyd â digwyddiadau gwybodaeth i helpu ei hetholwyr a'u cyfeirio at wasanaethau lleol perthnasol. Yn ogystal, mae'n rhagweithiol o ran cefnogi gwaith sefydliadau a busnesau lleol a chyrff yn y sector cyhoeddus. Mae ganddi swyddfa ar y stryd fawr ym Merthyr Tydfil lle mae tîm o staff yn ei helpu gyda gwaith achos a pholisïau'r Cynulliad.