Neidio i'r prif gynnwy
Y Cyng Andrew Morgan

Rhondda Cynon Taf

Daw'r Cynghorydd Andrew Morgan o Aberpennar yng Nghwm Cynon a bu'n Gynghorydd Bwrdeistref Sirol ers 2004 yn cynrychioli ward Gorllewin Aberpennar. 

Bu'r Cynghorydd Morgan yn gweithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf cyn sefyll mewn etholiad i gynrychioli ei gymuned leol.

Cafodd ei benodi i'r Cabinet yn 2008 a bu'n Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Gofal Cwsmeriaid a Chynllunio Brys am bedair blynedd cyn cael y porffolio dros Wasanaethau Rheng Flaen. Cafodd ei wneud yn Arweinydd y Cyngor ym mis Mai 2014. 

Y Cynghorydd Morgan yw Cadeirydd Cyd-gabinet yr Wrthblaid ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac ef yw Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru dros Ffyrdd, Seilwaith a Thrafnidiaeth yn ogystal â thros yr Amgylchedd, Datblygu Cynaliadwy a Gwastraff. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Mae'r Cynghorydd Morgan wedi cadeirio Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru ar ôl cyfnod fel Is-gadeirydd.