Andrew Diplock

Entrepreneur, cynghorydd busnes a Buddsoddwr Angel

Mae Andrew yn siarad Cymraeg yn rhugl ac mae wedi byw yng Nghaerffili am fwy nag 20 mlynedd. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd cyn cael gyrfa lwyddiannus yn cwmpasu holl elfennau sector ynni a chyfleustodau'r DU, gyda busnesau corfforaethol a busnesau bach a chanolig.

Yn ystod ei fywyd proffesiynol cynnar, gweithiodd yn y sector corfforaethol gyda Swalec, Hyder a United Utilities. Yna yn 2004, aeth ati i ffurfio busnes entrepreneuraidd newydd yn arbenigo mewn darparu gwasanaethau proffesiynol a oedd yn ymwneud â chontractau ynni cymhleth a dadansoddiadau soffistigedig o farchnadoedd. Ar ôl blynyddoedd lawer o dwf proffidiol ac ennill gwobrau am ei lwyddiant, gwerthwyd y busnes i gystadleuydd amlwg o fewn y DU yn 2015.

Drwy gydol gyrfa Andrew, mae wedi cymryd rhan amlwg bob amser yn y cymunedau y mae'n rhan ohonynt. Bu'n gadeirydd ar Fforwm Busnes Caerffili, a chyn hynny bu'n aelod o Fwrdd Cydffederasiwn Diwydiant Prydain yng Nghymru. Enillodd deitl pwysig Cyfarwyddwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Sefydliad y Cyfarwyddwyr. Yn fwy diweddar, ymunodd Andrew â chorff llywodraethu Coleg y Cymoedd.

Mae gan Andrew ddiddordeb mawr yn llwyddiant entrepreneuraidd busnesau bach ac mewn ysbrydoli pobl i gyflawni eu potensial drwy gyfryngau academaidd a galwedigaethol.