Neidio i'r prif gynnwy

Neilltuwyd cyllid gan y Tasglu mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol er mwyn adfer cartrefi gwag yn y Cymoedd. 

cynllun wedi cau i geisiadau bellach. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol i gael gwybod pa gyllid arall allai fod ar gael ichi.