Skip to main content

1. Crynodeb

Os ydych chi'n byw yn ardal Tasglu'r Cymoedd, efallai bod modd i chi wneud cais am grant o hyd at £20,000 tuag at waith adnewyddu.

Mae £10 miliwn wedi'i neilltuo gan Dasglu'r Cymoedd er mwyn helpu i ddechrau ailddefnyddio cartrefi gwag yn y Cymoedd.  

Mae'n rhaid i'ch awdurdod lleol wneud cais i fod yn ran o'r cynllun. Yr awdurdodau sy'n rhan o'r cynllun ar hyn o bryd yw:

  • Abertawe
  • Bleanau Gwent
  • Caerffili
  • Castell-nedd Port Talbot
  • Cyngor Sir Gar
  • Merthyr Tudfil
  • Rhondda Cynon Taf
  • Pen y bont

Mae awdurdodau lleol eraill Tasglu'r Cymoedd yn ystyried y telerau ac amodau.

Mae rhai ardaloedd o fewn rhai awdurdodau lleol y tu allan i ffiniau Tasglu'r Cymoedd. Edrychwch ar y Map Tasglu'r Cymoedd i gadarnhau bod modd i chi wneud cais.

Rhannu’r dudalen hon