Neidio i'r prif gynnwy

1. Crynodeb

Os ydych chi'n byw yn ardal Tasglu'r Cymoedd, efallai bod modd i chi wneud cais am grant o hyd at £20,000 tuag at waith adnewyddu.

Mae £10 miliwn wedi'i neilltuo gan Dasglu'r Cymoedd er mwyn helpu i ddechrau ailddefnyddio cartrefi gwag yn y Cymoedd.  

Achos y coronafeirws (COVID-19)

Hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol, mae gwneud cais mewn perthynas â cham 2 y cynllun wedi’i ohirio.

Os ydych yn aros am arolwg ar gyfer cam 1, bydd eich cais yn cael ei ohirio hyd nes y gellir ailddechrau’r cynllun yn hwyrach yn y flwyddyn. Bydd eich awdurdod lleol yn cysylltu â chi pan fydd hynny’n briodol.

Rhannu’r dudalen hon