Neidio i'r prif gynnwy

1. Crynodeb

Os ydych chi'n byw yn ardal Tasglu'r Cymoedd, efallai bod modd i chi wneud cais am grant o hyd at £25,000 tuag at waith adnewyddu.

Mae cyllid wedi'i neilltuo gan Dasglu'r Cymoedd, mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, er mwyn helpu i ddechrau ailddefnyddio cartrefi gwag yn y Cymoedd. 

Mae’r cyllid hwnnw ar gael i berchnogion sy’n bwriadu byw yn yr eiddo ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau, neu i landlordiaid cymdeithasol / awdurdodau lleol sy’n bwriadu prynu eiddo gwag i’w ailddefnyddio ar gyfer Tai Cymdeithasol.

O ran perchnogion preifat, rhaid i’ch awdurdod lleol wneud cais i fod yn rhan o gam 2 y cynllun. Yr awdurdodau sydd wedi cytuno i fod yn rhan o gam 2 y cynllun yw:

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Caerffili
 • Merthyr Tudful
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Gaerfyrddin

Mae awdurdodau lleol eraill Tasglu’r Cymoedd yn ystyried y telerau a’r amodau ar hyn o bryd.

Mae rhai ardaloedd yr awdurdodau lleol canlynol y tu allan i ffiniau Tasglu’r Cymoedd:

 • Abertawe
 • Chastell-nedd Port Talbot
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Sir Gaerfyrddin

Defnyddwich map Tasglu’r Cymoedd i weld a allwch wneud cais.

Rhannu’r dudalen hon