Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 6 Ionawr 2017.

Cyfnod ymgynghori:
29 Tachwedd 2016 i 6 Ionawr 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o ymatebion (dolen allanol) bellach ar gael.

Mae copi o'r rheoliadau (dolen allanol) bellach ar gael.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am glywed eich barn am yr opsiynau ar gyfer targedau newydd ar gyfer ailgylchu deunyddiau penodol gan gynnwys papur, dur, alwminiwm a phren a thargedau adfer ac ailgylchu cyffredinol newydd 2018-20.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar dargedau ailgylchu busnesau ar gyfer 2018-20.

Y dewisiadau sy'n cael eu hystyried yw:

  • gadael i'r ddeddfwriaeth bresennol ddod i ben a pheidio â gosod unrhyw dargedau busnes
  • estyn targedau 2017 at 2020
  • gosod targedau i gyd-fynd â thargedau ailgylchu Pecyn Economi Gylchol 2025
  • addasu’r targedau yn seiliedig ar ddadansoddiad cost a budd ar gyfer pob deunydd.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar gwefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Saesneg yn unig)