Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen gyfnewid ryngwladol ar gyfer dysgu a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gyflenwir gan ILEP ltd.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Chwefror 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Rhaglen gyfnewid ryngwladol yw Taith wedi’i theilwra ar gyfer pobl Cymru, ac a luniwyd mewn cydweithrediad â’n partneriaid a dysgwyr ledled Cymru.

Bydd y rhaglen bum mlynedd (2022 i 2026), a fydd yn cael cyllid gan Lywodraeth Cymru o hyd at £65 miliwn, yn cynnig cyfleoedd i deithio a dysgu a all drawsnewid bywydau i‘n holl ddysgwyr a staff ym mhob rhan o Gymru ac ym mhob math o addysg:

  • addysg i oedolion
  • addysg bellach a galwadigaethol
  • addysg uwch
  • ysgolion
  • gwaith ieuenctid

Bydd sefydliadau addysg, gan gynnwys gwaith ieuenctid, yn gymwys i wneud cais i Taith am gyllid i'w dysgwyr a'u staff dreulio amser dramor fel rhan o'u hastudiaethau. I ddechrau, dylai darpar gyfranogwyr gysylltu â'u sefydliad addysg i archwilio pa gyfleoedd a allai fod ar gael iddynt.  

Bydd Taith hefyd yn dod â myfyrwyr ac addysgwyr o bob cwr o'r byd i Gymru, i helpu i gyfoethogi ein lleoliadau addysg a dod â hyd yn oed mwy o amrywiaeth a diwylliant i'n hystafelloedd dosbarth a'n campysau. Mae hyn yn codi proffil rhyngwladol Cymru, ac yn gwella enw da Cymru fel cenedl agored ac eangfrydig.

Bydd y rhaglen yn helpu i gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o ran trawsnewid ymgysylltiad rhyngwladol a chymryd y gorau o’r sectorau addysg ac ieuenctid rhyngwladol a’i ddatblygu drwy gamau cynaliadwy sydd o fudd i genedlaethau'r presennol a chenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael gwybod mwy am ILEP a chael gwybod sut y gallech chi neu'ch sefydliad gymryd rhan, cysylltwch â ni yn Taithenquiries@cardiff.ac.uk