Neidio i'r prif gynnwy
Syr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru

Syr Frank Atherton yw'r Prif Swyddog Meddygol

Mae'n gyfrifol am:

  • gweithio gydag adrannau polisi Llywodraeth Cymru a phartneriaid allanol ar iechyd y cyhoedd
  • arwain y cyfraniad clinigol yng Nghymru o ran gwella ansawdd gofal iechyd a chanlyniadau i gleifion
  • arwain y proffesiwn meddygol yng Nghymru. Mae ei brif swyddogaethau'n cynnwys rheoleiddio meddygol, addysg a hyfforddiant, safonau a pherfformiad
  • datblygiad ymchwil iechyd a gofal yng Nghymu
  • cynnal Cysylltiadau Rhyngwladol ac yn y DU gyda Phrif Swyddogion Meddygol eraill y DU, adrannau llywodraethol a sefydliadau

Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys:

  • Dirprwy Brif Swyddog Meddygol yn yr Adran Iechyd a Lles yn Nova Scotia, Canada
  • Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd yng Ngogledd Swydd Gaerhirfryn
  • Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd y DU

Syr Frank Atherton

Directorate for Health Policy
Cathays Park
CF10 3NQ