Neidio i'r prif gynnwy

Mae Swyddogion Rhenti Cymru yn pennu cyfraddau’r Lwfans Tai Lleol ac yn diweddaru cofrestr o Renti Teg ar gyfer pob tenantiaeth reoleiddiedig yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae ganddynt ystod o gyfrifoldebau sy’n cynnwys:

  • gosod cyfraddau’r Lwfans Tai Lleol 
  • cofrestru Rhenti Teg
  • casglu a chofnodi gwybodaeth am y farchnad rhentu agored

Swyddogion Rhenti Cymru

Anfonwch wybodaeth atom am yr eiddo yr ydych yn eu rhentu.

Lwfans Tai Lleol

Sut y mae’r Lwfans Ta Lleol yn cael ei bennu a’i ddefnyddio i gyfrifo’r rhent a delir fel budd-dal tai i denantiaid sy’n rhentu gan landlordiaid preifat.

Rhenti teg

Sut i gymhwyso a chofrestru rhent teg.

Cysylltu

Os oes gennych gwestiynau am renti teg a’r Lwfans Tai Lleol neu os hoffech siarad â swyddog rhenti.

E-bostiwch: rentofficerhelpdesk@llyw.cymru

Ffoniwch: 0300 062 5106

Swyddogion Rhenti Cymru
Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
LL31 9RZ