Neidio i'r prif gynnwy

Cyfeiriadau post ar gyfer swyddfeydd Llywodraeth Cymru.

Gogledd Cymru

Caergybi

Pysgodfeydd
Adeiladau'r Iard Morol
Porth Caergybi
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1DX

Swyddfa Caergybi ar Google Maps

Cyffordd Llandudno

Swyddfa Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
Conwy
LL31 9RZ

Swyddfa Cyffordd Llandudno ar Google Maps

Wrecsam

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd
Porthdy Grosvenor
1 Ffordd Grosvenor
Wrecsam
LL11 1BS

Swyddfa Wrecsam ar Google Maps

Canolbarth Cymru

Aberystwyth

Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR

Swyddfa Aberystwyth ar Google Maps

Llandrindod

Adeilad y Llywodraeth
Spa Road East
Llandrindod
Powys
LD1 5HA

Swyddfa Llandrindod ar Google Maps

Y Drenewydd

Tŷ Ladywell 
Stryd y Parc
Y Drenewydd
Powys
SY16 1JB

Swyddfa'r Drenewydd ar Google Maps

De-orllewin Cymru

Caerfyrddin

Adeiladau'r Llywodraeth
Heol Picton
Caerfyrddin
SA31 3BT

Swyddfa Caerfyrddin ar Google Maps

Aberdaugleddau

Pysgodfeydd
Ystafell 3, Cwrt Cedrwydden 
Parc Busnes Havens Head
Aberdaugleddau
SA73 3LS

Swyddfa Aberdaugleddau ar Google Maps

Abertawe

Llys-y-ddraig 
Penllergaer Business Park
Penllergaer
Abertawe
SA4 9NX

Swyddfa Abertawe ar Google Maps

De-ddwyrain Cymru

Merthyr Tudful

Adeiladau'r Llywodraeth
Parc Busnes Rhydycar 
Merthyr Tudful
CF48 1UZ

Swyddfa Merthyr Tudful ar Google Maps

Nantgarw

Cadw
Plas Carew
Uned 5/7 Cefn Coed Parc
Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QQ

Swyddfa Nantgarw ar Google Maps

Casnewydd

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd
Llawr 3, Tŷ Clarence
Maes Clarence
Casnewydd
NP19 7AA

Swyddfa Casnewydd ar Google Maps

Trefforest

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Canolfan QED
Main Avenue
Ystad Trefforest
Pontypridd
CF37 5YR

Swyddfa Trefforest ar Google Maps

Bedwas

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Tŷ Afon
Ffordd Bedwas
Bedwas
Caerffili
CF83 8WT

Swyddfa Bedwas ar Google Maps

Caerdydd

Swyddfeydd Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd
CF10 3NQ

Swyddfa Parc Cathays ar Google Maps
Ymweld â Pharc Cathays: canllawiau

Swyddfa'r Prif Weinidog
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Swyddfa Tŷ Hywel ar Google Maps

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Tŷ St Line
Sgwâr Mount Stuart
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF10 5LR

Swyddfa Tŷ St Line ar Google Maps

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Tŷ Southgate
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW

Swyddfa Tŷ Southgate ar Google Maps

Llundain

25 Heol Victoria
Dinas San Steffan
Llundain
SW1H 0EX

020 7799 5883

Swyddfa Llundain ar Google Maps