Neidio i'r prif gynnwy

Arferion gorau o ran gwneud dogfennau PDF hygyrch a sut i wneud dogfennau PDF sydd eisoes yn bodoli yn fwy hygyrch.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Tachwedd 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Dylech gyhoeddi’r rhan fwyaf o’r cynnwys ar ffurf tudalennau gwe (a elwir weithiau yn dudalennau HTML) ar LLYW.CYMRU. Mae hyn yn golygu bod modd i bawb ddefnyddio ein gwefan.

Os ydych yn bwriadu cyhoeddi PDF, gwiriwch yn y lle cyntaf a oes modd i chi ddefnyddio ffeil PDF.

Os oes rhaid i chi gyhoeddi cynnwys fel ffeil PDF, gallwch ei wneud yn fwy hygyrch drwy ddilyn y cyngor hwn.

Gwella hygyrchedd ffeil PDF newydd

Mae PDF yn fformat terfynol. Mae ffeiliau PDF yn dechrau mewn rhaglenni eraill fel rhaglenni cyhoeddi pen desg a phrosesu geiriau, neu fel math arall o ffeil. Yn achos dogfennau wedi’u sganio byddant fel rheol yn dechrau fel ffeil TIFF.

Dylech sicrhau bod y ddogfen wreiddiol mor hygyrch â phosibl cyn ei throi’n ffeil PDF.

Dylid dilyn y canllawiau sylfaenol ar gyfer dogfennau nad ydynt yn HTML bob amser.

Yn ogystal â’r canllawiau sylfaenol ar gyfer dogfennau nad ydynt yn HTML, dylech wneud y canlynol:

  • Defnyddio adnoddau a thechnegau a fydd yn arwain at greu dogfennau PDF hygyrch
  • Defnyddio’r cyfleusterau (os oes rhai ar gael) yn y rhaglen lle mae’r ddogfen yn cael ei chreu i ychwanegu testun amgen ystyrlon i unrhyw graffeg
  • Defnyddio’r prosesydd geiriau i bennu lefelau penawdau ac arddulliau eraill i nodi elfennau o’r dogfennau fel teitlau a phenawdau
  • Osgoi testun trwm a newid ffont a maint y testun i greu lefelau penawdau gweladwy ac elfennau strwythurol eraill
  • Defnyddio’r prosesydd geiriau neu olygydd tabl mewnol y pecyn dylunio ar gyfer gwybodaeth mewn tablau (os yw ar gael)
  • Os oes modd, dewis cynnyrch sy’n rhoi’r opsiwn i awduron allforio PDF hygyrch wedi tagio. Bydd hyn yn golygu bod angen llai o amser i wirio’r strwythur ar ôl cynhyrchu’r PDF
  • Os yn creu PDF drwy sganio dogfen bapur, cyflwynwch y cynnwys i raglen OCR (Optical Character Recognition). Yna ychwanegwch yr elfennau hygyrchedd angenrheidiol cyn dosbarthu’r ffeil PDF. I gael rhagor o gymorth gweler Gwella hygyrchedd ffeil PDF sydd eisoes yn bodoli
  • Os ydych yn bwriadu defnyddio’r PDF fel dogfen neu ffurflen ryngweithiol, ychwanegwch y meysydd a mesurau rheoli eraill gyda disgrifiadau byr priodol

Os ydych yn defnyddio Adobe InDesign dilynwch creu PDFs hygyrch (ar adobe.com).

Gwella hygyrchedd ffeil PDF sydd eisoes yn bodoli

Os bydd ffeil PDF yn cael ei chreu heb ddilyn canllawiau hygyrchedd, efallai y bydd angen newidiadau i wella ei hygyrchedd.

PDF sy’n cael ei chreu drwy sganio tudalen wedi’i hargraffu

Defnyddiwch OCR (optical character recognition) ar ddogfennau a grëwyd drwy sganio dogfen

Dogfennau neu ffurflenni rhyngweithiol

Ychwanegwch y meysydd a mesurau rheoli eraill gyda disgrifiadau byr ar gyfer elfennau a mesurau rheoli’r ffurflen.

Tagio

Rhaid i PDF gael strwythur drwy ei “thagio”. Os nad yw wedi’i thagio, ychwanegwch y tagiau i’r ffeil. Mae tagiau yn nodi trefn ddarllen resymol y ffeil PDF ac yn darparu bachau ar gyfer elfennau hygyrchedd eraill. Mae hyn yn cynnwys disgrifiadau testun amgen ar gyfer graffeg.

Graffeg

Pan fydd y ffeil PDF wedi cael ei thagio, ychwanegwch unrhyw destun amgen i’r graffeg yn y ddogfen. Hefyd ychwanegwch ddisgrifiadau byr i unrhyw feysydd ar y ffurflen a mesurau rheoli rhyngweithiol sy’n rhan o’r ddogfen.

Gwirio eich ffeil PDF

Sicrhewch fod y tagio yn gywir drwy wirio’r drefn ddarllen. Hefyd sicrhewch fod unrhyw elfennau testun amgen angenrheidiol yn eu lle ar gyfer graffeg ac elfennau amlgyfrwng. Gwiriwch fod labeli disgrifiad byr yn cael eu darparu ar gyfer meysydd y ffurflen a’r mesurau rheoli rhyngweithiol os yw’r ddogfen:

  • yn ffurflen
  • yn cynnwys nodweddion rhyngweithiol

Rhagor o gymorth

Gallwch gael rhagor o gymorth i wneud ffeiliau PDF hygyrch yma: AcceDe PDF Project.

Gellir cymhwyso’r Canllawiau Hygyrchedd ar gyfer Cynnwys ar y We i ddogfennau nad ydynt yn rai HTML.