4. Ychwanegu defnyddwyr eraill

I ychwanegu defnyddwyr eraill at eich cyfrif, defnyddiwch y ffurflen defnyddiwr newydd i anfon eu henw, eu cyfeiriad e-bost a’u rôl yn y busnes at ACC. Wedyn, dylai’r defnyddiwr newydd greu cyfrif ar-lein ar y system dreth. Bydd angen y rhif cofrestru arnyn nhw sydd yn y llythyr a gafodd ei anfon gan ACC at weinyddwr eich cyfrif ar-lein.

Bydd ACC yn mynd ati wedyn i adolygu a rhoi caniatâd iddyn nhw gael mynediad at y gwasanaeth ar-lein.

Bydd gan bob defnyddiwr yr un hawliau yn y gwasanaeth; byddan nhw’n gallu cyflwyno ffurflenni a gweld yr hyn sydd wedi'i gyflwyno’n flaenorol. Nid yw’n bosib rhoi hawliau gwahanol i ddefnyddwyr gwahanol.

Eich cyfrifoldeb chi yw cadw’r rhestr ddiweddaraf o’r rheini sy’n cael defnyddio’ch cyfrif. Cysylltwch ag ACC os ydych chi am ychwanegu neu dynnu defnyddwyr o’ch cyfrif. Dylech roi gwybod i ACC hefyd os bydd unrhyw wybodaeth gyswllt busnes yn newid.