Skip to main content

2. Cofrestru’ch sefydliad

Yr hyn sydd ei angen arnoch chi i lenwi’r ffurflen.

Os yw’ch sefydliad wedi'i gofrestru â Thŷ’r Cwmnïau bydd angen y canlynol arnoch chi:

  • Rhif Cofrestru Tŷ’r Cwmnïau
  • Cod post swyddfa gofrestredig

Os nad ydych chi wedi cofrestru â Thŷ’r Cwmnïau a chithau’n bartneriaeth neu’n ymddiriedolaeth o dan Hunanasesiad, bydd angen y canlynol arnoch chi:

  • Cyfeirnod Trethdalwr Unigryw y bartneriaeth neu’r ymddiriedolaeth
  • cod post

Os ydych chi’n hunangyflogedig o dan Hunanasesiad, bydd angen y canlynol arnoch chi:

  • Cyfeirnod Trethdalwr Unigryw Hunanasesiad 
  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Cod post gohebiaeth Hunanasesiad

Hefyd, bydd angen y canlynol arnoch chi:

  • Enw, cyfeiriad post a chyfeiriad e-bost a rhif ffôn ar gyfer yr unigolyn yr hoffech chi iddo fod yn weinyddwr i chi ar eich cyfrif ar-lein

Bydd ACC yn cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth os oes angen. Dylai gweinyddwr eich cyfrif ar-lein gael ymateb yn y post cyn pen pythefnos ar ôl i chi gyflwyno eich cais, gan gynnwys rhif cofrestru eich sefydliad.

Rhannu’r dudalen hon