Skip to main content

3. Cofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein

Os bydd ACC yn derbyn cais eich sefydliad i gofrestru er mwyn ffeilio ffurflenni Treth Trafodiadau Tir ar-lein, bydd yn anfon llythyr at weinyddwr y cyfrif ar-lein.

Bydd y llythyr hwn yn esbonio sut mae cofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein a bydd yn cynnwys rhif cofrestru’r sefydliad. Bydd y rhif hwn yn eich cysylltu chi ac unrhyw ddefnyddwyr wedyn â chyfrif ar-lein y sefydliad.

Pan gewch chi’r llythyr, rhaid i chi greu manylion mewngofnodi ar gyfer y cyfrif digidol.

I wneud hyn, bydd angen i chi ddefnyddio a gallu cael mynediad at gyfeiriad e-bost gweinyddwr y cyfrif ar-lein a roddoch chi, a'r rhif cofrestru a gafodd ei anfon gan ACC. Bydd ACC yn anfon cod cychwyn i’r cyfeiriad e-bost rydych chi wedi'i roi. Bydd angen y cod hwn arnoch chi a’ch rhif cofrestru i gwblhau'r broses gofrestru ar-lein.

Peidiwch â rhannu manylion eich cyfrif na’ch cyfrinair â neb nad ydych chi eisiau iddyn nhw ddefnyddio’r cyfrif. Darllenwch delerau ac amodau defnyddio ein gwasanaethau ar-lein.

Rhannu’r dudalen hon