Skip to main content

3. Cofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein

Os yw ACC yn derbyn eich cais i gofrestru fel gweithredwr safle tirlenwi yng Nghymru, bydd yn anfon llythyr at weinyddwr y cyfrif ar-lein. Bydd y llythyr yn esbonio sut i gofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein, a bydd yn cynnwys cod defnyddiwr. Bydd y cod yn eich cysylltu chi, ac unrhyw ddefnyddwyr wedi hynny, â chyfrif ar-lein y sefydliad. 

Pan fyddwch yn cael y llythyr, bydd angen creu manylion mewngofnodi ar gyfer eich cyfrif digidol. I wneud hyn, bydd angen defnyddio cyfeiriad e-bost gweinyddwr y cyfrif ar-lein, sef yr un wnaethoch chi ei ddarparu, ynghyd â’r cod a gawsoch chi gan ACC. Bydd ACC yn anfon ‘cod cynnau’ i’r cyfeiriad e-bost hwnnw. Bydd angen y ‘cod cynnau’ a rhif cofrestru eich sefydliad i gwblhau'r broses gofrestru ar-lein.

Ni ddylech rannu manylion eich cyfrif na’ch cyfrinair gyda neb os nad ydych chi eisiau iddyn nhw gael mynediad at y cyfrif. Gallwch ddarllen y telerau a’r amodau sy’n gysylltiedig â defnyddio ein gwasanaeth ar-lein yn y fan yma.

Ychwanegu defnyddwyr ychwanegol

I ychwanegu defnyddwyr ychwanegol at eich cyfrif, anfonwch eu henwau, eu cyfeiriadau e-bost a’u swyddi yn y busnes at ACC, drwy ddefnyddio’r ffurflen gyswllt ar-lein. Yna, dylai’r defnyddiwr newydd sefydlu cyfrif ar-lein ar y system dreth. Bydd angen y cod sydd yn y llythyr a anfonodd ACC at weinyddwr eich cyfrif ar-lein.

Yna, bydd ACC yn adolygu ac yn cymeradwyo eu bod yn cael mynediad at y gwasanaeth ar-lein.

Bydd gan bob defnyddiwr yr un lefel o ganiatâd ar y gwasanaeth. Byddan nhw’n gallu cyflwyno datganiadau a gweld beth sydd wedi cael ei gyflwyno o'r blaen. Nid oes modd gosod gwahanol lefelau o ganiatâd ar gyfer gwahanol ddefnyddwyr.

Eich cyfrifoldeb chi yw cadw rhestr gyfoes o bawb sydd â mynediad at eich cyfrif. I ychwanegu neu ddileu defnyddwyr o’ch cyfrif, cysylltwch ag ACC. Dylech chi roi gwybod i ACC os bydd unrhyw newid yn y manylion cysylltiadau busnes.

Rhannu’r dudalen hon