Skip to main content

Bydd angen rhif daliad (CPH) arnoch os ydych yn cadw un neu fwy o'r anifeiliaid hyn:

  • gwartheg (gan gynnwys beison a byfflo)
  • ceirw
  • defaid
  • geifr
  • moch
  • dofednod (mwy na 50 o adar)

Gyda CPH, gallwch roi gwybod am symudiadau da byw.

I gael rhif CPH, defnyddiwch rheoli fy CPH ar RPW ar-lein. Os nad ydych yn gwsmer eisoes gydag RPW ar-lein, gallwch gofrestru trwy glicio ar y ddolen ‘Cofrestru’ ar yr un dudalen.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid ar 0300 062 5004.

Rhannu’r dudalen hon